Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности


Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување


    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема             РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ


ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги
ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ


1.  Јавен повик за годишно собрание
1.1  Јавен повик за презакажано годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2023 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2023 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2023 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2023 г
7.  Финансиски извештаи за 2023 г. - независен ревизор.
8.  Консолидиран финансиски извештај за 2023 г. - независен ревизор
9.  Предлог одлука годишна сметка и др.
10.  Предлог одлука ревизорски извештaj
11.  Предлог oдлука за покривање загуба за 2023г
12.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
13.  Предлог-Одлука за отповикување  на неизвр.член на ОД
14.  Предлог-Одлука за избор на неизвршен член на ОД
14.2  Предлог-Одлука за избор на неизвршен член на ОД
15.  Понуда за ревизија од РСМ Македонија
16.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија
17.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
18.  Номинација за избор на неизвршен член на ОД
19, Јавен повик за презакажано годишно собрание
20. Одлука за избор на Претседавач со Собрание
21. Одлука за избор на бројач на гласови
22. Одлука за усвоју на ГС ФИ и др
23. Одлука за усвојување на Ревизорски Извештаи за 2023
24. Одлука за покривање на загубата за 2023 година
25. Одлука за одобрување на раб. на членовите на ОД
26. Одлука за отповикување на неизвр член на ОД
27. Одлука за избор на неизвршен член на ОД
28. Одлука за овл ревизор за 2024 год
29. Преглед на спроведено гласање