Дома
Помош
Мапа
     ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности

Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување

    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема                РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ


Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ

1.  Јавен повик за годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2017 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2017 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2017 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2017 г.
7.  Предлог одлука годишна сметка и др.
8.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
9.  Предлог одулка за распоредување на добивката за 2017 г.
10.  Финансиски извештаи за 2017 г. - независен ревизор
11.  Консолидиран финансиски извештај за 2017 г. - независен ревизор
12.  Предлог одлука ревизорски извештај
13.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
14.  Понуда за ревизија Audit Makedonija
15.  Понуда за ревизија Европски Центар за ревизија Македонија
16.  Понуда за ревизија RSM Македонија
17.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија