Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
КонтактВОДОСТОПАНСТВО                            ТЕХНИЧКА КОТРОЛA
         Индустриска вода 6 bar                         Испитување на кранови
            Индустриска вода 3 bar                         Испитување на ел.изолација
               Индустриска мека вода                         А-тест
                 Хигиенска вода

                                                              

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ                            OБЕЗБЕДУВАЊЕ
        Локални разговори                                   Обезбедување на имот
           Национални разговори                             Обезбедување на лица
              Меѓународни разговори                       
                 Интерент услуги                      ВОЗАЧКА СЛУЖБА
                   Мрежни услуги                              Превоз на лица
                                                                           Превоз на стоки


ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА                  ЧУВАРСКА СЛУЖБА
         Сервисирање на ПП апарати           КОНСТРУКТИВНО БИРО
             Поддршка при црпење вода        ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                Поддршка при ремонтиРАЗВОД НА ФЛУИДИ
         Депо и транспорт на мазут
            Транспорт на флуиди